سرور اختصاصی فوری آلمان - هاست | خرید هاست | هاست دانلود | سرور مجازی - خدمات هاستینگ وطن دیتا

سرور اختصاصی فوری آلمان

RAM (min): GB min. number HDD's:
HDD size (min): GB Price (max):
CPU benchmark (min):
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM (GB) HDD (GB) ترافیک (TB) قیمت (تومان)  
897753 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 346000
892960 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 1536 20 TB 346000
902319 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 346000
853155 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD 320 GB SATA

AMD Athlon 64 3700+ 568 2 2 X 320 20 TB 346000
897061 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 346000
893164 AMD Athlon 64 3800+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3800+ 585 2 2 X 320 20 TB 346000
905177 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 1536 20 TB 346000
835243 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 500 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 2 X 500 20 TB 374000
875801 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 400 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 2 X 400 20 TB 374000
878004 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 2 X 750 20 TB 374000
882311 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD 500 GB SATA

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 2 X 500 20 TB 374000
892079 AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 400 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 2 2 X 400 20 TB 374000
891573 AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 400 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 2 2 X 400 20 TB 374000
852252 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 374000
861362 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 400 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 2 X 400 20 TB 374000
859652 AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 500 GB_

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 2 2 X 500 20 TB 374000
859654 AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 2 2 X 750 20 TB 374000
866458 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD 750 GB SATA

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 2 X 750 20 TB 374000
901556 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 4 2 X 320 20 TB 374000
901666 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 2048 20 TB 374000
903554 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 2048 20 TB 374000
903560 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 3072 20 TB 374000
900502 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 374000
903531 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 1536 20 TB 374000
900458 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 374000
899090 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 3072 20 TB 374000
904007 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 2048 20 TB 374000
905251 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 750 20 TB 374000
884343 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 1024 20 TB 374000
901734 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 374000
904558 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 20 TB 374000
901736 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 750 20 TB 374000
902827 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 374000
895013 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 2048 20 TB 374000
901166 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 374000
903595 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 1536 20 TB 374000
897923 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 1,0 TB

AMD Athlon 64 3700+ 568 2 2 X 1024 20 TB 374000
892505 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 2048 20 TB 374000
873591 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 160 GB

AMD Athlon 64 3700+ 568 2 2 X 160 20 TB 374000
851723 AMD Athlon 64 3800+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 300 GB

AMD Athlon 64 3800+ 585 2 2 X 300 20 TB 374000
897623 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 2048 20 TB 374000
907301 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 1536 20 TB 374000
905598 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 2048 20 TB 374000
907343 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 2048 20 TB 374000
884502 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 750 20 TB 374000
907006 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 1024 20 TB 374000
875913 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 750 20 TB 374000
896164 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 3700+ 568 2 2 X 750 20 TB 374000
907345 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 2048 20 TB 374000
901008 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 20 TB 374000
879448 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 2048 20 TB 374000
903495 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 20 TB 374000
902006 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 2048 20 TB 374000
904061 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 20 TB 388000
897958 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 388000
907778 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 1536 20 TB 388000
904561 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 20 TB 388000
905481 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 2048 20 TB 388000
897850 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 388000
906207 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 750 20 TB 388000
892222 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 388000
906270 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 20 TB 388000
898445 Intel Xeon E3-1275
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD 3,0 TB SATA

Intel Xeon E3-1275 7919 16 2 X 3072 20 TB 388000
874268 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 388000
895648 AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x RAM 2048 MB DDR2

AMD Athlon 64 5600+ X2 1471 6 2 X 400 20 TB 388000
908684 Intel Core i7-2600K
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600K 0 16 2 X 750 20 TB 388000
827899 AMD Athlon 64 6000+ X2
4x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 500 GB_

AMD Athlon 64 6000+ X2 1580 8 2 X 500 20 TB 402000
883364 AMD Athlon 64 6000+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x RAM 2048 MB DDR2

AMD Athlon 64 6000+ X2 1580 6 2 X 750 20 TB 402000
891574 AMD Athlon 64 6000+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x RAM 2048 MB DDR2

AMD Athlon 64 6000+ X2 1580 6 2 X 1024 20 TB 402000
870003 AMD Athlon 64 6000+ X2
4x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 6000+ X2 1580 8 2 X 750 20 TB 402000
895643 AMD Athlon 64 6000+ X2
4x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 1,0 TB

AMD Athlon 64 6000+ X2 1580 8 2 X 1024 20 TB 402000
897730 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 300 20 TB 402000
906772 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 20 TB 402000
903552 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 3072 20 TB 402000
907472 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 20 TB 402000
897845 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 402000
907277 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 20 TB 402000
899311 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 20 TB 402000
903507 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 2048 20 TB 402000
905585 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 2048 20 TB 402000
897620 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 1536 20 TB 416000
900194 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 2048 20 TB 416000
907138 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 20 TB 429000
875987 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 20 TB 429000
894151 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 429000
905640 AMD Athlon 64 6000+ X2
4x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD 750 GB SATA

AMD Athlon 64 6000+ X2 1580 8 2 X 750 20 TB 429000
907007 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 1024 20 TB 429000
901309 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 2048 20 TB 429000
901096 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 2048 20 TB 429000
901650 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 429000
873651 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 5005 12 2 X 1536 20 TB 457000
845039 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 1536 20 TB 457000
875805 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 12 2 X 750 20 TB 457000
873304 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 12 2 X 750 20 TB 457000
875042 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 8 2 X 750 20 TB 457000
873682 Intel Core i7-950 - Red.PS
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 - Red.PS 5682 12 2 X 750 20 TB 457000
878308 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 750 20 TB 457000
878311 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 8 2 X 750 20 TB 457000
878005 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 5005 12 2 X 2048 20 TB 457000
879374 Intel Core i7-960
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-960 6012 24 2 X 750 20 TB 457000
879736 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-920 5005 12 2 X 1024 20 TB 457000
883951 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 1024 20 TB 457000
883682 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 2048 20 TB 457000
879326 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 2048 20 TB 457000
883482 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 5005 8 2 X 2048 20 TB 457000
873528 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 750 20 TB 457000
892154 Intel Core i7-960
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-960 6012 8 2 X 750 20 TB 457000
893803 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-920 5005 8 2 X 1024 20 TB 457000
898047 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 8 2 X 2048 20 TB 457000
871881 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 5682 8 2 X 750 20 TB 457000
904631 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 3072 20 TB 457000
897709 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 20 TB 457000
907360 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 457000
902328 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 1536 20 TB 457000
907872 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 20 TB 457000
906552 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 20 TB 457000
902645 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 2048 20 TB 457000
901038 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 20 TB 457000
907187 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 750 20 TB 457000
902911 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 2048 20 TB 457000
901062 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 2048 20 TB 457000
908031 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 750 20 TB 457000
875188 Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 12 2 X 1536 20 TB 471000
878320 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 750 20 TB 471000
873663 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 5165 8 2 X 2048 20 TB 471000
879742 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 5165 8 2 X 750 20 TB 471000
879362 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 5165 24 2 X 750 20 TB 471000
880556 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 5682 12 2 X 1024 20 TB 471000
880554 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 1536 20 TB 471000
879363 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 5165 12 2 X 1536 20 TB 471000
880548 Intel Core i7-930
1x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 5165 8 2 X 750 20 TB 471000
884043 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 5165 8 2 X 2048 20 TB 471000
884044 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 5165 24 2 X 2048 20 TB 471000
873662 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 5165 24 2 X 2048 20 TB 471000
879373 Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 5682 12 2 X 2048 20 TB 471000
892130 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 5682 8 2 X 1024 20 TB 471000
892147 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 1024 20 TB 471000
892125 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-930 5165 24 2 X 1024 20 TB 471000
884037 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 5165 12 2 X 2048 20 TB 471000
898134 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 2048 20 TB 471000
898148 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 2048 20 TB 471000
898079 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 5165 24 2 X 750 20 TB 471000
900176 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 5165 12 2 X 1536 20 TB 471000
904492 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 5682 12 2 X 750 20 TB 471000
852907 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 3 X 300 20 TB 471000
893050 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 750 20 TB 471000
864595 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 20 TB 471000
901831 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 2048 20 TB 471000
896512 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 20 TB 471000
900316 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 1536 20 TB 471000
875807 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 2 X 2048 20 TB 485000
876403 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 2 X 2048 20 TB 485000
879353 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 5165 48 2 X 2048 20 TB 485000
882476 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 12 2 X 2048 20 TB 485000
898869 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 5165 48 2 X 2048 20 TB 485000
898040 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 2 X 2048 20 TB 485000
898037 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 2048 20 TB 485000
900177 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 5165 24 3 X 2048 20 TB 485000
903274 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 48 2 X 2048 20 TB 485000
898397 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 4096 20 TB 485000
902092 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 3 X 300 20 TB 485000
905254 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 485000
898277 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 4096 20 TB 485000
875187 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 48 2 X 2048 20 TB 499000
875192 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 1536 20 TB 499000
856950 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 1536 20 TB 499000
873688 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 6370 24 2 X 2048 20 TB 499000
878358 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-975 6370 12 2 X 750 20 TB 499000
876994 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 750 20 TB 499000
869836 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 1536 20 TB 499000
810413 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 6370 12 3 X 1536 20 TB 499000
877027 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-980 8859 24 2 X 750 20 TB 499000
880606 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 6370 12 2 X 2048 20 TB 499000
881944 Intel Core i7-975
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 6370 12 2 X 2048 20 TB 499000
873690 Intel Core i7-975
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 6370 24 3 X 1536 20 TB 499000
880609 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 6370 12 3 X 2048 20 TB 499000
884088 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 300 20 TB 499000
884098 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 750 20 TB 499000
884108 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-975 6370 12 2 X 1024 20 TB 499000
884112 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-975 6370 24 2 X 750 20 TB 499000
884131 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 499000
879377 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 6370 24 3 X 1536 20 TB 499000
898051 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 5005 8 3 X 2048 20 TB 499000
892173 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 6370 24 2 X 1536 20 TB 499000
892175 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 6370 12 3 X 1536 20 TB 499000
884121 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 1536 20 TB 499000
898125 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 5682 24 4 X 750 20 TB 499000
898177 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 750 20 TB 499000
897006 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 499000
898156 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 6370 12 2 X 1536 20 TB 499000
900180 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 5682 8 2 X 750 20 TB 499000
898174 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 1024 20 TB 499000
900208 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-975 6370 12 3 X 750 20 TB 499000
898110 Intel Core i7-950 - Red.PS
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 - Red.PS 5682 24 2 X 2048 20 TB 499000
893824 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 12 2 X 2048 20 TB 499000
900257 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-990x 9385 24 2 X 750 20 TB 499000
900225 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 3 X 1536 20 TB 499000
900182 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 2048 20 TB 499000
904487 Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 5682 12 2 X 2048 20 TB 499000
905728 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 20 TB 499000
903465 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 300 20 TB 499000
903473 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 300 20 TB 499000
901605 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 240 20 TB 499000
903511 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 2048 20 TB 499000
896917 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 240 20 TB 499000
898099 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 5165 24 2 X 750 20 TB 499000
903464 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 300 20 TB 499000
907038 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 499000
900190 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 240 20 TB 499000
900149 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 3072 20 TB 499000
900191 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 240 20 TB 499000
869899 Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 2 X 1536 20 TB 512000
875039 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 1536 20 TB 512000
898064 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 5165 24 3 X 750 20 TB 512000
875072 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 2048 20 TB 512000
899074 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 2048 20 TB 512000
901583 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 8859 24 3 X 300 20 TB 512000
902448 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 240 20 TB 512000
880546 Intel Core i7-930
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 5165 24 2 X 2048 20 TB 512000
882750 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 256 20 TB 512000
907806 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 2048 20 TB 512000
901721 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 240 20 TB 512000
900192 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 240 20 TB 512000
903584 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 4096 20 TB 512000
901578 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 2048 20 TB 512000
901875 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 20 TB 512000
897137 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 240 20 TB 512000
868298 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
871836 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-950 5682 24 3 X 300 20 TB 540000
869909 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
879746 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 6370 12 2 X 2048 20 TB 540000
878321 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 12 4 X 1536 20 TB 540000
877037 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980 8859 24 2 X 1536 20 TB 540000
878765 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 1,5 TB SATA

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 1536 20 TB 540000
877025 Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 2 X 300 20 TB 540000
871875 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 1536 20 TB 540000
869916 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
873696 Intel Core i7-980x - Red.PS
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
873704 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
880612 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
877036 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980 8859 24 2 X 2048 20 TB 540000
880688 Intel Core i7-990x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x - Red.PS 9385 24 2 X 2048 20 TB 540000
879385 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
892180 Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 2 X 750 20 TB 540000
892942 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980 8859 24 2 X 1536 20 TB 540000
898220 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x 9385 24 2 X 1536 20 TB 540000
898185 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x 9385 24 2 X 1536 20 TB 540000
892179 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 1024 20 TB 540000
898194 Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x 9385 24 2 X 2048 20 TB 540000
898054 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 2 X 2048 20 TB 540000
898168 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 6370 12 3 X 2048 20 TB 540000
871819 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 5005 24 3 X 1536 20 TB 540000
900874 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 48 3 X 2048 20 TB 540000
900247 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 2048 20 TB 540000
902027 Intel Core i7-975
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 6370 48 2 X 2048 20 TB 540000
904512 Intel Core i7-975
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 6370 48 2 X 2048 20 TB 540000
898036 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 3 X 2048 20 TB 540000
902093 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 3072 20 TB 540000
901454 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 240 20 TB 540000
905178 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 540000
906059 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 240 20 TB 540000
904479 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 2048 20 TB 540000
896586 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 240 20 TB 540000
904436 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 48 2 X 750 20 TB 540000
877020 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 5682 8 2 X 750 20 TB 540000
898152 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 1536 20 TB 540000
896591 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 240 20 TB 540000
897529 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 256 20 TB 540000
870717 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 4 X 300 20 TB 540000
906254 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 240 20 TB 540000
908860 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 20 TB 540000
884503 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 5005 48 2 X 2048 20 TB 540000
906382 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 250 20 TB 540000
901695 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 240 20 TB 540000
873738 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x 9385 24 3 X 1536 20 TB 554000
870012 Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-990x 9385 24 3 X 750 20 TB 554000
880672 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 8859 24 2 X 300 20 TB 554000
898214 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x 9385 24 3 X 2048 20 TB 554000
892941 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 1,5 TB SATA

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 1536 20 TB 554000
898175 Intel Core i7-980x - Red.PS
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 3 X 2048 20 TB 554000
898170 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 8859 24 2 X 300 20 TB 554000
895132 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 300 20 TB 554000
871821 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 5005 48 2 X 2048 20 TB 554000
904506 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 2048 20 TB 554000
903571 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 1536 20 TB 554000
875076 Intel Core i7-975
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-975 6370 24 2 X 1024 20 TB 554000
907486 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 3 X 3072 20 TB 554000
901751 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 1536 20 TB 554000
879370 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 12 2 X 1536 20 TB 554000
904834 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 3 X 2048 20 TB 554000
908741 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 20 TB 554000
879740 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 5005 12 4 X 2048 20 TB 554000
892933 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 4 X 300 20 TB 568000
892940 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980 8859 24 2 X 2048 20 TB 568000
901623 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 240 20 TB 568000
901635 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 240 20 TB 568000
902088 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 3072 20 TB 568000
903450 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 600 20 TB 568000
875651 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 3 X 3072 20 TB 568000
879811 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 3072 20 TB 568000
883263 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 4 X 300 20 TB 568000
883473 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 240 20 TB 568000
898293 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 4096 20 TB 568000
898179 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 120 20 TB 568000
869906 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 3 X 300 20 TB 582000
898180 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 3 X 300 20 TB 582000
877040 Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD 1,5 TB SATA

Intel Core i7-990x 9385 24 4 X 1536 20 TB 582000
902072 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980x 8944 24 4 X 1536 20 TB 582000
799723 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 3 X 2048 20 TB 582000
903532 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 16 3 X 3072 20 TB 582000
905219 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 582000
907430 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 256 20 TB 582000
907325 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 3 X 3072 20 TB 582000
884113 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 6370 12 3 X 1536 20 TB 582000
871897 Intel Core i7-990x - Red.PS
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x - Red.PS 9385 24 3 X 1536 20 TB 582000
895131 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 3 X 300 20 TB 582000
893417 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 2048 20 TB 582000
893330 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 20 TB 582000
897160 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 16 3 X 3072 20 TB 582000
875193 Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 4 X 300 20 TB 596000
881583 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 240 20 TB 596000
903430 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 9498 32 2 X 3072 20 TB 596000
899674 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 20 TB 596000
892705 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 4096 20 TB 596000
896647 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 120 20 TB 596000
901074 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 4096 20 TB 596000
898025 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 1536 20 TB 596000
907032 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 596000
900244 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 300 20 TB 596000
880611 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 8859 24 4 X 300 20 TB 623000
868261 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 4 X 300 20 TB 623000
898181 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 4 X 300 20 TB 623000
898176 Intel Core i7-980 - Red.PS
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 - Red.PS 8859 24 4 X 300 20 TB 623000
898169 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 4 X 300 20 TB 623000
898187 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-990x 9385 24 4 X 300 20 TB 623000
898218 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-990x 9385 24 4 X 300 20 TB 623000
856967 Intel Core i7-975 - Red.PS
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 - Red.PS 6370 12 3 X 1536 20 TB 623000
904446 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 3 X 2048 20 TB 623000
905224 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 623000
896576 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 20 TB 623000
904509 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-950 5682 24 4 X 300 20 TB 623000
898451 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 600 20 TB 623000
903471 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 3072 20 TB 623000
894461 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 240 20 TB 623000
879549 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 1536 20 TB 623000
883481 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 4 X 2048 20 TB 623000
903529 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 4096 20 TB 623000
901837 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 4096 20 TB 623000
899036 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 240 20 TB 623000
902106 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 3 X 2048 20 TB 623000
901310 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 4096 20 TB 623000
904626 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 20 TB 623000
892990 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 20 TB 623000
899187 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-950 5682 48 2 X 240 20 TB 623000
871871 Intel Core i7-965
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-965 5906 48 3 X 2048 20 TB 623000
886169 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 240 20 TB 623000
893640 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 1536 20 TB 623000
892917 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 3072 20 TB 623000
903583 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 4096 20 TB 637000
904441 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 5005 24 2 X 750 20 TB 637000
894272 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 20 TB 651000
901675 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 20 TB 651000
903518 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 3 X 3072 20 TB 651000
879943 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 3 X 2048 20 TB 651000
901170 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245 7961 16 2 X 3072 30 TB 665000
900639 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 30 TB 665000
897636 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 30 TB 665000
812754 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 4 X 2048 30 TB 665000
900152 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 240 30 TB 665000
878795 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 240 30 TB 679000
907570 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 1 X 2048 30 TB 679000
904541 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 2 X 3072 30 TB 679000
905293 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 240 30 TB 679000
879887 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 1 X 4096 30 TB 693000
902089 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 240 30 TB 693000
900148 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 4096 30 TB 693000
887592 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 3 X 2048 30 TB 693000
900325 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 3072 30 TB 693000
900136 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 4096 30 TB 693000
892920 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 3072 30 TB 693000
876002 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 4 X 300 30 TB 693000
900328 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 240 30 TB 706000
901849 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 3072 30 TB 720000
903431 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 9498 16 2 X 3072 30 TB 720000
907182 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 3 X 3072 30 TB 720000
903458 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 240 30 TB 720000
898455 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 4 X 3072 30 TB 720000
884156 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 3 X 3072 30 TB 720000
900336 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 30 TB 720000
907635 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 240 30 TB 720000
903432 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 120 30 TB 734000
878793 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 3072 30 TB 734000
897715 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 30 TB 734000
901269 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 480 30 TB 734000
892657 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 1 X 2048 30 TB 734000
901220 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 240 30 TB 734000
904511 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 5682 24 2 X 1536 30 TB 734000
892024 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 4 X 2048 30 TB 748000
892658 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 480 30 TB 748000
896017 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 748000
881014 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 4 X 240 30 TB 748000
901580 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 48 2 X 2048 30 TB 748000
908773 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 30 TB 748000
908919 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 3 X 3072 30 TB 748000
900723 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 30 TB 762000
902094 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 3 X 3072 30 TB 762000
905744 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 16 3 X 3072 30 TB 762000
901693 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 32 3 X 3072 30 TB 762000
903455 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 4 X 2048 30 TB 762000
898428 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 3 X 300 30 TB 762000
895073 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 2048 30 TB 762000
826634 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 3 X 3072 30 TB 762000
856841 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 5005 48 4 X 2048 30 TB 762000
902917 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 4 X 3072 30 TB 776000
904628 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 3 X 3072 30 TB 776000
903442 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 3 X 240 30 TB 776000
907605 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 776000
898454 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 4 X 3072 30 TB 776000
907592 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 776000
896019 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 776000
809366 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 16 4 X 3072 30 TB 776000
904568 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 8307 32 4 X 3072 30 TB 776000
901585 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x 8944 24 2 X 300 30 TB 776000
907433 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 4 X 3072 30 TB 776000
904518 Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 2 X 300 30 TB 776000
899411 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 480 30 TB 803000
907617 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 803000
898452 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 4 X 2048 30 TB 803000
898456 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 4 X 3072 30 TB 803000
905070 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 2 X 3072 30 TB 803000
903359 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 240 30 TB 803000
900778 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 750 30 TB 803000
906388 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 4 X 2048 30 TB 803000
900724 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 30 TB 803000
904579 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 30 TB 803000
906655 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 1 X 2048 30 TB 803000
903108 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 1024 30 TB 803000
900605 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 16 2 X 3072 30 TB 803000
895556 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 803000
904578 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 32 4 X 3072 30 TB 817000
896565 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 817000
902090 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 2 X 3072 30 TB 817000
908834 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 16 4 X 3072 30 TB 817000
907177 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 4 X 4096 30 TB 817000
899078 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 817000
899694 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 750 30 TB 817000
906705 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 4 X 2048 30 TB 817000
892662 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 3 X 4096 30 TB 817000
907923 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 9840 32 2 X 2048 30 TB 831000
898443 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 3072 30 TB 831000
900151 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 240 30 TB 831000
907023 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-2600 8307 16 2 X 3072 30 TB 831000
906550 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 30 TB 831000
898450 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 4 X 3072 30 TB 831000
901297 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 1 X 2048 30 TB 831000
904615 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 4 X 3072 30 TB 859000
901056 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 30 TB 859000
898465 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 30 TB 859000
900312 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 4 X 2048 30 TB 859000
901865 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 3072 30 TB 859000
907628 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 873000
898427 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 300 30 TB 873000
903438 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 3 X 240 30 TB 873000
906008 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-4770 9840 32 1 X 2048 30 TB 873000
908679 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 1 X 2048 30 TB 873000
900314 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 4 X 2048 30 TB 886000
904505 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 5682 48 2 X 2048 30 TB 900000
907587 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 1536 30 TB 900000
900804 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 4 X 300 30 TB 900000
900543 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 4 X 4096 30 TB 900000
899185 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 16 4 X 4096 30 TB 900000
882938 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 30 TB 914000
902657 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 30 TB 914000
900250 Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 4 X 2048 30 TB 914000
901091 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 4 X 2048 30 TB 928000
903081 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 4096 30 TB 942000
893846 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 64 2 X 2048 30 TB 942000
807384 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 9840 32 4 X 240 30 TB 942000
903497 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 30 TB 956000
880991 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 4 X 2048 30 TB 956000
894769 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 240 30 TB 956000
895672 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 30 TB 956000
895987 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 240 30 TB 956000
896023 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 983000
899084 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 2048 30 TB 983000
907473 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 30 TB 983000
872499 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 2048 30 TB 983000
903591 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 9445 32 2 X 3072 30 TB 983000
899141 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 240 30 TB 983000
907326 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 8307 32 4 X 4096 30 TB 997000
900764 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 997000
907585 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 1536 30 TB 997000
895677 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 30 TB 997000
895061 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 9445 32 4 X 240 30 TB 997000
881852 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 240 30 TB 1011000
900770 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1011000
901193 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 4096 30 TB 1011000
903516 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 4 X 240 30 TB 1011000
907629 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1025000
901172 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 30 TB 1025000
834658 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 30 TB 1025000
903462 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 4 X 3072 30 TB 1039000
903439 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 3072 30 TB 1039000
907845 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 300 30 TB 1039000
878780 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 3 X 4096 30 TB 1053000
878837 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 240 30 TB 1053000
895627 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 240 30 TB 1053000
898838 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 30 TB 1080000
892665 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 1 X 2048 30 TB 1080000
895876 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 3 X 2048 30 TB 1080000
902852 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 4096 30 TB 1080000
877519 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 240 30 TB 1080000
902886 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 1 X 2048 30 TB 1094000
903444 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 3072 30 TB 1094000
900318 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 4 X 3072 30 TB 1094000
847058 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 30 TB 1094000
900333 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 4 X 2048 30 TB 1094000
844081 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 3 X 2048 30 TB 1094000
897541 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 4 X 120 30 TB 1108000
809045 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 3072 30 TB 1108000
899340 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 64 2 X 240 30 TB 1108000
903371 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 30 TB 1122000
896006 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 3 X 3072 30 TB 1122000
896021 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 240 30 TB 1122000
903100 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 2048 30 TB 1136000
907847 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 2048 30 TB 1136000
900323 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 4 X 2048 30 TB 1136000
901277 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 1 X 4096 30 TB 1163000
906709 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 4 X 2048 30 TB 1163000
907796 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 30 TB 1163000
903361 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 240 30 TB 1163000
887775 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 2048 30 TB 1163000
902105 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 2048 30 TB 1163000
903440 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 4 X 240 30 TB 1163000
900765 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 4 X 240 30 TB 1163000
809185 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 2 X 2048 30 TB 1163000
903085 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1163000
904643 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 600 30 TB 1177000
903434 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 2 X 3072 30 TB 1177000
903082 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 3 X 3072 30 TB 1177000
896002 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1191000
899272 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 64 2 X 2048 30 TB 1191000
899414 Intel Xeon E5-1650V3
2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 64 2 X 2048 30 TB 1205000
895843 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 4 X 240 30 TB 1205000
895854 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 30 TB 1205000
906932 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
7x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-950 5682 12 7 X 3072 30 TB 1219000
908109 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 2 X 3072 30 TB 1219000
903461 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 2 X 4096 30 TB 1247000
895946 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 4 X 2048 30 TB 1247000
874523 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 30 TB 1247000
816584 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 2 X 2048 30 TB 1247000
895866 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 30 TB 1260000
907610 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1260000
896552 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 4096 30 TB 1260000
895858 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 240 30 TB 1260000
895972 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 1 X 2048 30 TB 1288000
897525 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1288000
896055 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1288000
908905 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1288000
901809 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 600 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1302000
899430 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 240 30 TB 1302000
895862 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 4 X 2048 30 TB 1330000
878829 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 64 2 X 240 30 TB 1330000
845108 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 4 X 240 30 TB 1330000
902225 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 4096 30 TB 1330000
894478 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 4 X 4096 30 TB 1343000
901212 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 3 X 2048 30 TB 1343000
896016 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 300 30 TB 1343000
899245 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 480 30 TB 1357000
907588 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 1536 30 TB 1357000
899304 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 30 TB 1371000
899379 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 240 30 TB 1371000
894403 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 480 30 TB 1385000
900768 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 30 TB 1385000
903380 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 64 2 X 2048 30 TB 1385000
895909 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 30 TB 1385000
895896 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 1399000
901278 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 2 X 3072 50 TB 1440000
907630 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 50 TB 1440000
907844 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 256 50 TB 1440000
895803 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 4 X 2048 50 TB 1440000
879997 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 480 50 TB 1454000
899409 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 480 50 TB 1454000
892845 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 1 X 2048 50 TB 1454000
907846 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 1 X 3072 50 TB 1454000
900796 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 12107 64 4 X 3072 50 TB 1468000
883094 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 9852 32 2 X 6144 50 TB 1468000
899432 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 240 50 TB 1482000
892833 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 50 TB 1496000
895806 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 4 X 2048 50 TB 1524000
900287 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 240 50 TB 1524000
901806 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 4 X 240 50 TB 1524000
902996 Intel Core i7-7700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-7700 10782 32 2 X 512 50 TB 1537000
808938 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 3 X 2048 50 TB 1537000
895797 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 1 X 2048 50 TB 1537000
895977 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 4 X 240 50 TB 1537000
896215 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 4096 50 TB 1551000
895905 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 3 X 240 50 TB 1551000
895981 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 4 X 480 50 TB 1551000
900779 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 50 TB 1579000
896460 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 50 TB 1579000
896059 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 1 X 4096 50 TB 1607000
898956 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 10140 32 4 X 4096 50 TB 1607000
895976 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 1620000
903401 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 1 X 2048 50 TB 1620000
895845 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 3 X 240 50 TB 1620000
895783 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 1 X 2048 50 TB 1634000
907848 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 4 X 240 50 TB 1634000
895906 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 1 X 2048 50 TB 1648000
900786 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 12107 64 4 X 3072 50 TB 1648000
899297 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 1 X 2048 50 TB 1662000
904644 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 4 X 240 50 TB 1704000
896244 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 1 X 2048 50 TB 1717000
907681 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 4 X 2048 50 TB 1731000
892846 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 4096 50 TB 1731000
895828 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 1 X 2048 50 TB 1731000
904669 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 1 X 4096 50 TB 1745000
863631 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 4096 50 TB 1745000
904898 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 64 2 X 240 50 TB 1745000
907632 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 50 TB 1759000
904248 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 480 50 TB 1814000
828066 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 4096 50 TB 1814000
902136 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 4 X 240 50 TB 1828000
908885 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 12107 64 2 X 3072 50 TB 1828000
899303 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 1 X 4096 50 TB 1842000
908016 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 9445 32 7 X 4096 50 TB 1842000
896541 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 4096 50 TB 1870000
895825 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 1870000
895836 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 1884000
899486 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 4096 50 TB 1925000
895785 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 2 X 2048 50 TB 1953000
902227 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 4096 50 TB 1953000
895860 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 1953000
893396 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 240 50 TB 1953000
896325 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 1953000
892780 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 4 X 240 50 TB 2008000
896466 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 4096 50 TB 2008000
903378 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 2022000
896548 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 4096 50 TB 2064000
899274 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 3 X 480 50 TB 2064000
899254 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 4096 50 TB 2174000
899255 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 480 50 TB 2202000
899281 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 50 TB 2202000
899399 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 3 X 2048 50 TB 2244000
904249 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 4 X 4096 50 TB 2271000
902160 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 4096 50 TB 2313000
786259 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 3 X 2048 50 TB 2341000
904277 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 50 TB 2355000
902849 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 1 X 2048 50 TB 2410000
902162 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 50 TB 2410000
895868 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 3 X 480 50 TB 2424000
904275 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 3072 50 TB 2438000
899315 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 4 X 480 50 TB 2493000
902145 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 4 X 480 50 TB 2590000
896441 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 480 50 TB 2604000
895846 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 4 X 480 50 TB 2687000
898460 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 4 X 480 50 TB 2687000
895630 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 4 X 480 50 TB 2715000
895943 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 2048 50 TB 2728000
901082 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 15 X 3072 50 TB 2770000
817394 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 9498 32 15 X 3072 50 TB 2853000
902224 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 50 TB 2964000
902133 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 4 X 4096 50 TB 2978000
903395 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 2048 50 TB 3075000
895904 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 480 50 TB 3089000
907116 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 10 X 6144 50 TB 3227000
899235 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 4096 50 TB 3227000
902169 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 128 2 X 4096 50 TB 3255000
901101 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 15 X 4096 50 TB 3310000
902080 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 7961 32 15 X 4096 50 TB 3449000
902134 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 13335 256 2 X 4096 50 TB 3601000
901067 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 15 X 4096 50 TB 3643000
908416 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 64 10 X 6144 50 TB 3753000
903472 Intel Xeon E3-1275
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 7919 32 15 X 4096 50 TB 3795000
896526 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 2 X 4096 50 TB 3836000
906202 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 15 X 4096 50 TB 3850000
903416 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 15 X 6144 100 TB 4709000
871565 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 15 X 6144 100 TB 4820000
906204 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 15 X 6144 100 TB 4820000
879196 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 12518 128 15 X 6144 100 TB 4834000
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM HDD ترافیک قیمت (تومان)  
نماد اعتماد الکترونیک