سرور اختصاصی فوری آلمان

RAM (min): GB min. number HDD's:
HDD size (min): GB Price (max):
CPU benchmark (min):
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM (GB) HDD (GB) ترافیک (TB) قیمت (تومان)  
1284539 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 440000
1278843 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 440000
1268441 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 750 unlimited 440000
1284972 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 440000
1281339 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 320 unlimited 440000
1257827 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 750 unlimited 440000
1272921 AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
1x HDD SATA 1,0 TB

AMD Athlon 64 5600+ X2 873 2 1 X 1024 unlimited 475000
1232981 AMD Athlon 64 6000+ X2
2x RAM 1024 MB DDR2
2x RAM 2048 MB DDR2

AMD Athlon 64 6000+ X2 953 6 1 X 2048 unlimited 475000
1255686 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
2x HDD SATA 400 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 2 X 400 unlimited 475000
1275863 AMD Athlon 64 5600+ X2
2x RAM 2048 MB DDR2
2x HDD SATA 500 GB

AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 2 X 500 unlimited 475000
1282351 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 475000
1282735 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 475000
1281742 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 475000
1281866 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 475000
1274427 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 475000
1281739 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 1536 unlimited 475000
1284983 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 475000
1277375 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 1536 unlimited 475000
1241118 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 160 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 160 unlimited 475000
1260327 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 1024 unlimited 475000
1283324 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 475000
1269500 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 475000
1280500 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 750 unlimited 475000
1282582 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 1536 unlimited 475000
1275059 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 475000
1277073 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 475000
1276222 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 475000
1281924 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 475000
1278769 AMD Athlon 64 3800+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3800+ 635 2 2 X 320 unlimited 475000
1277068 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 475000
1281827 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 750 unlimited 475000
1271323 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 1536 unlimited 475000
1282685 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 475000
1282538 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 475000
1281047 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 475000
1280724 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 475000
1270107 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 493000
1286196 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 493000
1279840 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 750 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 750 unlimited 493000
1278895 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 493000
1285263 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 493000
1281722 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 493000
1282285 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 2048 unlimited 493000
1283202 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 493000
1260499 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 493000
1236875 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 320 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 320 unlimited 493000
1281065 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 493000
1279982 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 493000
1266767 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 493000
1282920 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 493000
1283798 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 493000
1270467 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 493000
1283784 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 750 unlimited 510000
1283127 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 510000
1279007 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 510000
1283213 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 510000
1285541 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 510000
1281809 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 510000
1268243 AMD Athlon 64 5600+ X2
4x RAM 1024 MB DDR2
1x HDD SATA 1,0 TB

AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 1 X 1024 unlimited 510000
1274079 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 510000
1273847 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 510000
1270106 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 2048 unlimited 528000
1285226 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 528000
1285672 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 528000
1246629 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 528000
1273477 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 1024 unlimited 528000
1287302 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 528000
1268962 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 1536 unlimited 528000
1241120 AMD Athlon 64 3700+
2x RAM 1024 MB DDR
2x HDD SATA 300 GB

AMD Athlon 64 3700+ 606 2 2 X 300 unlimited 528000
1268726 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 528000
1256154 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 528000
1264467 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 528000
1270018 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 300 unlimited 546000
1280282 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 1,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 3 X 1024 unlimited 546000
1278382 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 2048 unlimited 546000
1284453 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 546000
1281616 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 1024 unlimited 546000
1283253 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 546000
1287239 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 546000
1286568 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 546000
1282683 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 546000
1276586 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 546000
1282205 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 250 unlimited 546000
1250565 Intel Core i7-960
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-960 3239 24 2 X 2048 unlimited 581000
1255419 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 750 unlimited 581000
1255422 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 750 unlimited 581000
1253557 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 2048 unlimited 581000
1245376 Intel Core i7-960
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-960 3239 12 2 X 750 unlimited 581000
1253303 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 2048 unlimited 581000
1257634 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 1536 unlimited 581000
1253548 Intel Core i7-960
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-960 3239 24 2 X 750 unlimited 581000
1258452 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 750 unlimited 581000
1259917 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 581000
1259916 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 750 unlimited 581000
1264166 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 581000
1270421 Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 750 unlimited 581000
1261961 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 1024 unlimited 581000
1273079 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 1536 unlimited 581000
1276916 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 1024 unlimited 581000
1279519 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1536 unlimited 581000
1280225 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 4096 unlimited 581000
1287132 Intel Xeon E3-1245
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 581000
1275476 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 581000
1280542 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 581000
1282274 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 581000
1282212 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 581000
1282364 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 581000
1282345 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 581000
1273087 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 581000
1273110 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1285504 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 581000
1278924 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 581000
1274155 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 581000
1273142 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 581000
1284135 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 581000
1287379 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 581000
1266368 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 581000
1277340 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 581000
1282251 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 581000
1275012 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 240 unlimited 581000
1280170 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 300 unlimited 581000
1282737 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 581000
1273091 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 581000
1276126 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-930 2954 8 2 X 250 unlimited 581000
1283210 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 581000
1271626 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 581000
1266247 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 581000
1278141 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 581000
1284955 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 581000
1230833 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 250 unlimited 581000
1275133 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 581000
1239469 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 250 unlimited 581000
1279893 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 256 unlimited 581000
1287701 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 581000
1277345 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 581000
1281826 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 750 unlimited 581000
1268923 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 581000
1253560 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 750 unlimited 598000
1253550 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 2048 unlimited 598000
1259174 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 750 unlimited 598000
1259912 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1024 unlimited 598000
1263217 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 1536 unlimited 598000
1259158 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 1536 unlimited 598000
1263218 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 12 2 X 2048 unlimited 598000
1263210 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 598000
1271184 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 598000
1268337 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 12 2 X 750 unlimited 598000
1275029 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 1536 unlimited 598000
1253544 Intel Core i7-950
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 1024 unlimited 598000
1273081 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 598000
1281704 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 598000
1278839 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 250 unlimited 598000
1282834 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 2048 unlimited 598000
1282839 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 598000
1273882 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 2048 unlimited 598000
1271187 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 240 unlimited 598000
1281805 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 598000
1281988 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 598000
1282802 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 598000
1270478 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 598000
1280180 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 1024 unlimited 598000
1282340 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 1536 unlimited 598000
1274197 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 256 unlimited 598000
1272493 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 598000
1270414 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 250 unlimited 598000
1278127 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 250 unlimited 598000
1283774 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 598000
1270019 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 250 unlimited 598000
1284461 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 598000
1271215 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 598000
1270059 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 598000
1253553 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 616000
1254192 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 2048 unlimited 616000
1254930 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 616000
1253561 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 616000
1253551 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 616000
1274695 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 616000
1227267 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 1536 unlimited 616000
1281083 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 616000
1266245 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 256 unlimited 616000
1273125 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 616000
1286111 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 616000
1284522 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 256 unlimited 616000
1284786 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 616000
1287736 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 250 unlimited 616000
1285266 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 250 unlimited 616000
1282060 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 616000
1266745 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 250 unlimited 616000
1282344 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 616000
1265664 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 120 unlimited 616000
1255423 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 634000
1218680 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 634000
1261804 Intel Core i7-920
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-920 2729 12 2 X 750 unlimited 634000
1259190 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 1536 unlimited 634000
1256097 Intel Core i7-950
1x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 2048 unlimited 634000
1266208 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 6888 24 3 X 2048 unlimited 634000
1263215 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 634000
1244382 Intel Core i7-975
3x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 2048 unlimited 634000
1271193 Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 2048 unlimited 634000
1268336 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 2048 unlimited 634000
1272195 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-975 3275 12 3 X 2048 unlimited 634000
1278115 Intel Core i7-930
4x RAM 2048 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-930 2954 8 4 X 750 unlimited 634000
1280196 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 1536 unlimited 634000
1283190 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 1536 unlimited 634000
1280198 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 120 unlimited 634000
1276009 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD 120 GB SATA

Intel Core i7-980x 6640 24 1 X 120 unlimited 634000
1240857 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 634000
1282404 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 250 unlimited 634000
1274298 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 634000
1287136 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 634000
1271336 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 634000
1266341 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 240 unlimited 634000
1287746 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 634000
1287391 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 634000
1285945 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 634000
1268873 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 634000
1287111 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 634000
1241789 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 3 X 600 unlimited 634000
1262433 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980 6888 24 3 X 120 unlimited 634000
1275403 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 634000
1287129 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 1536 unlimited 634000
1287116 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 634000
1278860 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 634000
1284532 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 634000
1268947 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 250 unlimited 634000
1275019 Intel Core i7-920
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 1536 unlimited 634000
1270111 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 634000
1276408 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 634000
1278826 Intel Core i7-920
2x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 240 unlimited 634000
1284459 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 634000
1274243 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 634000
1270419 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 651000
1274173 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 651000
1285013 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 651000
1283250 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 651000
1283264 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 651000
1266734 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 240 unlimited 651000
1282325 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 1024 unlimited 651000
1282591 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 651000
1285010 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1282761 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 651000
1269804 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 651000
1279332 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 651000
1281077 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 4 X 2048 unlimited 651000
1282537 Intel Core i7-950
2x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 8 2 X 2048 unlimited 651000
1260002 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 651000
1285923 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 256 unlimited 651000
1274887 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1250482 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 651000
1257397 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1270644 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 651000
1268974 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 3 X 3072 unlimited 651000
1285899 Intel Core i7-920
4x RAM 2048 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-920 2729 8 2 X 120 unlimited 651000
1280628 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 120 unlimited 651000
1283374 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 2048 unlimited 651000
1278405 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 651000
1285905 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1536 unlimited 651000
1277776 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 651000
1248273 Intel Core i7-980x - Red.PS
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x - Red.PS 6640 24 2 X 2048 unlimited 686000
1257635 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 686000
1261806 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 24 3 X 2048 unlimited 686000
1261964 Intel Core i7-975
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 2048 unlimited 686000
1264203 Intel Core i7-980x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980x 6640 24 2 X 2048 unlimited 686000
1261983 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 3 X 2048 unlimited 686000
1268331 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 2048 unlimited 686000
1237417 Intel Core i7-975
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 3275 48 2 X 2048 unlimited 686000
1276925 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 686000
1276930 Intel Core i7-975
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-975 3275 24 2 X 1536 unlimited 686000
1287381 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 686000
1275284 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 256 unlimited 686000
1283756 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 250 unlimited 686000
1266252 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 686000
1283194 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 686000
1287720 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 240 unlimited 686000
1261950 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 256 unlimited 686000
1287387 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 500 unlimited 686000
1284100 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 686000
1268645 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 686000
1270640 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 480 unlimited 686000
1270418 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 250 unlimited 686000
1243747 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 686000
1276141 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 686000
1280664 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 120 unlimited 686000
1275494 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 686000
1268948 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 686000
1268330 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 686000
1287783 Intel Core i7-930
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-930 2954 12 2 X 1536 unlimited 686000
1270676 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 686000
1273080 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 240 unlimited 686000
1285235 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 686000
1287130 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 686000
1285997 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 686000
1270417 Intel Core i7-975
3x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-975 3275 24 2 X 750 unlimited 686000
1274295 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 686000
1281898 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 686000
1274886 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 512 unlimited 686000
1267573 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 2048 unlimited 686000
1284537 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 512 unlimited 686000
1248311 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 686000
1275037 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 686000
1280297 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 686000
1279269 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 686000
1285982 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 120 unlimited 686000
1278133 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 686000
1281074 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 1536 unlimited 686000
1248157 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 686000
1288003 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 250 unlimited 686000
1280943 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 2048 unlimited 686000
1277280 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 686000
1281939 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 686000
1271383 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 686000
1287785 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 686000
1287375 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 686000
1253304 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 300 unlimited 704000
1268324 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 704000
1271176 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 704000
1282571 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 704000
1282524 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 2048 unlimited 704000
1283371 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 750 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 3 X 750 unlimited 704000
1276252 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 704000
1275148 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 240 unlimited 704000
1281916 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 4 X 600 unlimited 704000
1282528 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 256 unlimited 704000
1277877 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 704000
1282825 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 500 unlimited 704000
1287050 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 1 X 2048 unlimited 704000
1276918 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 4 X 2048 unlimited 704000
1282631 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 1 X 3072 unlimited 704000
1286228 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 704000
1287232 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 704000
1280167 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 704000
1283603 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 704000
1287044 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 704000
1264893 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 704000
1267462 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 704000
1284624 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 704000
1248385 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 704000
1286205 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 3 X 3072 unlimited 722000
1271373 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 722000
1280644 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 722000
1256496 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 722000
1273910 Intel Core i7-950
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 120 unlimited 722000
1287781 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 2048 unlimited 722000
1279492 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 722000
1270060 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 3 X 3072 unlimited 722000
1284789 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 722000
1282376 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 1536 unlimited 722000
1286024 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 480 unlimited 722000
1283403 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 722000
1269446 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 722000
1287784 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 722000
1284791 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 722000
1280197 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-980 6888 24 4 X 2048 unlimited 739000
1270468 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 739000
1277801 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 500 unlimited 739000
1269212 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 2048 unlimited 739000
1279494 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 3 X 3072 unlimited 739000
1279267 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 739000
1280923 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 2048 unlimited 739000
1287372 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 250 unlimited 739000
1287103 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 3 X 3072 unlimited 739000
1283351 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 739000
1285961 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 2048 unlimited 739000
1285922 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 2048 unlimited 739000
1277871 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 3 X 3072 unlimited 739000
1280944 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 4096 unlimited 739000
1286347 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 739000
1283755 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980 6888 24 4 X 2048 unlimited 739000
1269324 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 739000
1279263 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 739000
1277995 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 739000
1276929 Intel Core i7-975
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-975 3275 12 2 X 2048 unlimited 739000
1250660 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 739000
1264266 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 739000
1280199 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 2048 unlimited 757000
1283794 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 757000
1280726 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 757000
1287105 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 757000
1286151 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 757000
1285917 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 757000
1277664 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 240 unlimited 757000
1282573 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 3072 unlimited 757000
1288042 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 757000
1282007 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 757000
1282328 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 757000
1265706 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 757000
1287815 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 757000
1287041 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 757000
1287665 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 757000
1276205 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 757000
1276065 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 250 unlimited 757000
1280680 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 240 unlimited 757000
1282607 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 2048 unlimited 757000
1273468 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 757000
1282975 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 240 unlimited 757000
1286880 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 757000
1282791 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 757000
1287741 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 757000
1282660 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 757000
1280674 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 757000
1285949 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 4096 unlimited 757000
1282413 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 757000
1283388 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 757000
1280147 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 512 unlimited 757000
1241157 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 2048 unlimited 757000
1256569 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 757000
1260016 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 500 unlimited 757000
1282943 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 240 unlimited 757000
1283795 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 240 unlimited 757000
1268240 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 757000
1279325 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 240 unlimited 757000
1271441 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 2048 unlimited 757000
1262698 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 757000
1263216 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 250 unlimited 792000
1282549 Intel Core i7-6700
4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 4096 unlimited 792000
1263312 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 3 X 240 unlimited 792000
1283197 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 4 X 2048 unlimited 792000
1262769 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 4096 unlimited 792000
1277800 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 250 unlimited 792000
1288234 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1287297 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 792000
1283780 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 792000
1284050 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 792000
1285016 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 792000
1235362 Intel Core i7-6700
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-6700 8048 32 2 X 512 unlimited 792000
1237092 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 256 unlimited 792000
1268446 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 792000
1284528 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 4096 unlimited 792000
1280995 Intel Core i7-920
3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 24 2 X 2048 unlimited 792000
1283478 AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P 3850 64 2 X 2048 unlimited 792000
1271731 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 792000
1258623 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1287047 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 4096 unlimited 792000
1279594 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 792000
1285858 Intel Core i7-990x
3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-990x 7278 24 4 X 2048 unlimited 792000
1280201 Intel Core i7-990x
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-990x 7278 24 2 X 480 unlimited 792000
1271427 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1278179 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 792000
1258934 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 500 unlimited 792000
1280670 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 250 unlimited 792000
1263293 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 792000
1277792 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 480 unlimited 792000
1278832 Intel Core i7-930 - Red.PS
6x RAM 2048 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 - Red.PS 2954 12 2 X 2048 unlimited 792000
1269156 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 792000
1287137 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 792000
1282810 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 792000
1261869 Intel Core i7-6700
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-6700 8048 64 2 X 512 unlimited 792000
1287048 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 256 unlimited 792000
1277078 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 792000
1287662 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 3 X 3072 unlimited 792000
1270497 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 792000
1287767 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 792000
1286105 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 792000
1282636 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 792000
1284683 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 256 unlimited 792000
1269055 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 792000
1285520 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 792000
1269062 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 792000
1280655 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 256 unlimited 792000
1287039 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 2048 unlimited 792000
1258624 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 2048 unlimited 792000
1274257 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 792000
1285002 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 3 X 3072 unlimited 792000
1276926 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-950 3034 48 4 X 2048 unlimited 792000
1285818 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 240 unlimited 792000
1284857 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 792000
1286338 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 792000
1282385 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 3072 unlimited 792000
1277893 Intel Core i7-980
3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 240 unlimited 792000
1273525 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 792000
1270836 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 2 X 3072 unlimited 792000
1277872 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 792000
1281252 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 792000
1282863 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 810000
1286858 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 810000
1235541 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 810000
1268651 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 810000
1277367 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 3072 unlimited 810000
1283668 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 810000
1288283 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 2048 unlimited 810000
1285259 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 4096 unlimited 810000
1282630 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 810000
1275507 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 810000
1286640 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 500 unlimited 810000
1251835 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 810000
1279321 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 1 X 4096 unlimited 810000
1267493 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 810000
1282585 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 3072 unlimited 810000
1260586 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 300 unlimited 810000
1274442 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 810000
1280075 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 512 unlimited 810000
1288298 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 240 unlimited 810000
1287042 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 2048 unlimited 810000
1277858 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 240 unlimited 810000
1282815 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 1 X 4096 unlimited 827000
1222132 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 827000
1283850 Intel Xeon E3-1246v3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246v3 7121 32 4 X 2048 unlimited 827000
1271384 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 827000
1284529 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 4096 unlimited 827000
1282796 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 827000
1280784 AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P 3850 64 2 X 2048 unlimited 827000
1287344 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 512 unlimited 827000
1287700 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 32 2 X 4096 unlimited 827000
1287912 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 512 unlimited 827000
1278455 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 827000
1277876 Intel Xeon E3-1245V2
2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 827000
1287727 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 827000
1288039 Intel Core i7-3770
4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 240 unlimited 827000
1270481 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 827000
1287782 Intel Core i7-950
3x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 12 2 X 1536 unlimited 827000
1287135 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 2 X 3072 unlimited 827000
1154885 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 2048 unlimited 827000
1283191 Intel Core i7-950
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

Intel Core i7-950 3034 24 2 X 1536 unlimited 827000
1285964 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 4096 unlimited 827000
1261927 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 256 unlimited 827000
1286723 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 512 unlimited 845000
1272241 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 120 unlimited 845000
1283357 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 845000
1269020 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 845000
1275479 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 3072 unlimited 845000
1286202 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 845000
1288189 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 250 unlimited 845000
1268965 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 845000
1281073 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 3072 unlimited 845000
1268402 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 3072 unlimited 845000
1277659 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 862000
1255050 AMD Opteron 6338P
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

AMD Opteron 6338P 3850 64 4 X 2048 unlimited 862000
1283097 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 256 unlimited 862000
1279067 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 862000
1284785 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 2048 unlimited 862000
1287661 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 240 unlimited 862000
1274973 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 862000
1148697 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 2048 unlimited 862000
1267516 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 480 unlimited 880000
1275483 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 3072 unlimited 880000
1280076 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 3 X 480 unlimited 880000
1271443 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 3072 unlimited 880000
1283283 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 240 unlimited 880000
1276340 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 880000
1279491 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 3072 unlimited 880000
1286339 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 880000
1279497 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 4 X 240 unlimited 880000
1286336 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 880000
1283370 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 240 unlimited 880000
1270110 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 4096 unlimited 915000
1286200 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 2048 unlimited 915000
1285965 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 2048 unlimited 915000
1285907 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 3072 unlimited 915000
1280924 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 240 unlimited 915000
1283363 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 4 X 2048 unlimited 915000
1265217 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 915000
1279613 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 915000
1287812 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 120 unlimited 915000
1278151 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 3072 unlimited 915000
1266256 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 250 unlimited 915000
1285528 Intel Core i7-950
6x RAM 2048 MB DDR3
7x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-950 3034 12 7 X 2048 unlimited 915000
1283779 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 3072 unlimited 915000
1275014 Intel Core i7-950
6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-950 3034 48 2 X 250 unlimited 915000
1276049 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 915000
1288121 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 4096 unlimited 933000
1287317 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 933000
1266840 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 1024 unlimited 933000
1287726 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 256 unlimited 933000
1280997 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 933000
1274958 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 933000
1287395 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 6144 unlimited 950000
1283376 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 4096 unlimited 950000
1280240 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 750 unlimited 950000
1270132 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 240 unlimited 950000
1265977 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 480 unlimited 950000
1279844 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 950000
1283759 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 4096 unlimited 950000
1278087 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 950000
1278400 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 3 X 512 unlimited 950000
1277381 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 950000
1279252 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 2048 unlimited 950000
1280785 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 2048 unlimited 950000
1282887 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 950000
1258914 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 950000
1264201 Intel Core i7-980x
6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

Intel Core i7-980x 6640 24 4 X 600 unlimited 968000
1283314 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 6144 unlimited 968000
1283018 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 1 X 2048 unlimited 968000
1285229 Intel Xeon E3-1271V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1271V3 7470 32 2 X 2048 unlimited 968000
1284560 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 2048 unlimited 968000
1281997 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 500 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 500 unlimited 968000
1287043 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 968000
1287097 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 2 X 3072 unlimited 968000
1282885 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 968000
1282845 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 2048 unlimited 968000
1278381 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245 5244 16 4 X 480 unlimited 968000
1230432 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 968000
1286274 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 240 unlimited 986000
1249306 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
4x SSD SATA 120 GB

Intel Core i7-980 6888 24 4 X 120 unlimited 986000
1288182 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 480 unlimited 986000
1288057 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 2 X 2048 unlimited 986000
1287368 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 4 X 4096 unlimited 986000
1282525 Intel Core i7-980
6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-980 6888 24 2 X 250 unlimited 986000
1283071 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 986000
1287369 Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 32 2 X 6144 unlimited 1021000
1275084 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 3 X 240 unlimited 1021000
1269018 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 250 unlimited 1021000
1278596 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 3 X 2048 unlimited 1021000
1283629 Intel Core i7-930
6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 24 2 X 2048 unlimited 1021000
1287814 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 3 X 4096 unlimited 1021000
1266450 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1021000
1278556 Intel Xeon E3-1275V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 6136 32 2 X 3072 unlimited 1021000
1284894 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 240 unlimited 1021000
1284854 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 240 unlimited 1021000
1282061 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 1021000
1287729 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1021000
1280946 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 3072 unlimited 1021000
1273563 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 240 unlimited 1021000
1254457 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 240 unlimited 1021000
1288055 Intel Core i7-3770
2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 16 2 X 4096 unlimited 1021000
1284543 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 4096 unlimited 1021000
1281701 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-920 2729 48 2 X 2048 unlimited 1038000
1267421 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 3072 unlimited 1038000
1286694 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1038000
1287206 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 1038000
1277668 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1038000
1278729 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1056000
1279841 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1091000
1279069 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 2048 unlimited 1091000
1274293 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 512 GB

Intel Core i7-4770 7048 32 4 X 512 unlimited 1091000
1287089 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 2048 unlimited 1091000
1278607 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 240 unlimited 1091000
1267100 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 240 unlimited 1109000
1288205 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 1 X 6144 unlimited 1109000
1283406 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 4096 unlimited 1109000
1287975 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1109000
1286889 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 2048 unlimited 1109000
1286344 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 3072 unlimited 1109000
1278557 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 300 unlimited 1109000
1286688 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1144000
1276246 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 240 unlimited 1144000
1279066 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 1144000
1287388 Intel Core i7-2600
4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 4096 unlimited 1144000
1285004 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 4096 unlimited 1144000
1286870 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 2048 unlimited 1144000
1280675 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1144000
1287660 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 600 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 600 unlimited 1144000
1284902 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 480 unlimited 1144000
1260581 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1144000
1275118 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 1144000
1282814 Intel Xeon E3-1246V3
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1246V3 7121 32 2 X 960 unlimited 1162000
1281979 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 4 X 6144 unlimited 1162000
1272407 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 3 X 2048 unlimited 1162000
1286590 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 960 unlimited 1162000
1285584 Intel Xeon E3-1270V3
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1270V3 7277 32 2 X 240 unlimited 1179000
1274152 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 2048 unlimited 1179000
1287697 Intel Xeon E3-1245
4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245 5244 16 4 X 4096 unlimited 1179000
1285342 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 256 unlimited 1179000
1271738 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 960 unlimited 1197000
1268908 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 4096 unlimited 1197000
1286692 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1197000
1275240 Intel Core i7-930
6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Core i7-930 2954 48 2 X 2048 unlimited 1197000
1286164 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1197000
1255107 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 3072 unlimited 1214000
1283892 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 X 480 unlimited 1214000
1284904 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 1 X 2048 unlimited 1214000
1278615 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 X 2048 unlimited 1214000
1162170 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 X 480 unlimited 1214000
1271606 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 4 X 240 unlimited 1214000
1279512 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1250000
1276070 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 250 unlimited 1250000
1274740 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 512 unlimited 1250000
1287696 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 2 X 2048 unlimited 1250000
1286366 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-3930 8078 64 3 X 3072 unlimited 1250000
1278541 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 2048 unlimited 1250000
1287828 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 4096 unlimited 1250000
1273769 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 4096 unlimited 1250000
1283465 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 1267000
1278616 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1267000
1261456 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1267000
1273588 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 3 X 3072 unlimited 1267000
1275076 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1285000
1288116 AMD Ryzen 7 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 1700X 15622 64 2 X 512 unlimited 1285000
1269155 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 4 X 480 unlimited 1285000
1283883 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 4096 unlimited 1285000
1273914 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 4 X 480 unlimited 1302000
1270124 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 4096 unlimited 1302000
1287810 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 3 X 2048 unlimited 1302000
1274106 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 1302000
1282008 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3930 8078 64 4 X 3072 unlimited 1320000
1286750 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 6144 unlimited 1320000
1286691 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 1320000
1287910 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1320000
1268900 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 X 240 unlimited 1320000
1267089 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1338000
1288125 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 2048 unlimited 1338000
1265966 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 4 X 480 unlimited 1338000
1270058 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 1338000
1269017 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 240 unlimited 1338000
1283036 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 4096 unlimited 1373000
1288109 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 1373000
1282879 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 3072 unlimited 1373000
1256596 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 1 X 2048 unlimited 1373000
1284855 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 480 unlimited 1390000
1283402 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 2 X 3072 unlimited 1390000
1286271 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1390000
1286684 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 480 unlimited 1390000
1283401 Intel Core i7-4770
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-4770 7048 32 2 X 4096 unlimited 1390000
1287829 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1390000
1278609 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1408000
1284793 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 2 X 6144 unlimited 1408000
1255210 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x SSD M.2 NVMe 512 GB

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1408000
1278633 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1426000
1287725 Intel Core i7-3930
8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

Intel Core i7-3930 8078 64 2 X 3072 unlimited 1426000
1286972 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1443000
1275475 Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 32 2 X 2048 unlimited 1443000
1267422 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 3072 unlimited 1443000
1258172 Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 6136 32 4 X 480 unlimited 1478000
1283400 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 3 X 2048 unlimited 1478000
1285970 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 32 2 X 512 unlimited 1478000
1260414 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1478000
1282973 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 2 X 4096 unlimited 1478000
1286971 Intel Xeon E3-1275V6
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275V6 8564 64 1 X 6144 unlimited 1478000
1287675 Intel Xeon E3-1275v5
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1275v5 8292 64 2 X 4096 unlimited 1531000
1285666 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 7 X 4096 unlimited 1531000
1282643 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 1 X 2048 unlimited 1531000
1288090 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1531000
1281737 Intel Core i7-2600
2x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Core i7-2600 5343 16 4 X 960 unlimited 1549000
1278608 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 1 X 4096 unlimited 1549000
1283468 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 500 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 500 unlimited 1584000
1279551 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 240 unlimited 1584000
1286664 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1584000
1280393 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 2048 unlimited 1584000
1286699 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 6144 unlimited 1584000
1286250 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 2048 unlimited 1602000
1283397 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1619000
1286318 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1637000
1286660 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 3 X 2048 unlimited 1654000
1268845 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 512 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 512 unlimited 1654000
1278602 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 960 unlimited 1690000
1278098 Intel Core i7-920
6x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

Intel Core i7-920 2729 48 4 X 240 unlimited 1690000
1284886 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 X 4096 unlimited 1690000
1231398 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 240 unlimited 1690000
1263507 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 1 X 6144 unlimited 1690000
1255244 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1690000
1286693 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1707000
1287615 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 480 unlimited 1742000
1283941 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1742000
1283476 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 4096 unlimited 1760000
1284868 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1778000
1268982 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 64 2 X 6144 unlimited 1778000
1270137 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 480 unlimited 1830000
1254387 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 1830000
1280861 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 480 unlimited 1830000
1286690 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 4096 unlimited 1830000
1271612 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 1830000
1286696 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 4 X 4096 unlimited 1830000
1271602 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 4096 unlimited 1830000
1281991 Intel Core i7-3770
4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Core i7-3770 6370 32 7 X 4096 unlimited 1883000
1280392 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 960 unlimited 1883000
1268987 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 2048 unlimited 1901000
1266483 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 480 unlimited 1901000
1221010 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 6144 unlimited 1936000
1283429 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 1936000
1147980 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 1 X 6144 unlimited 1954000
1278634 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 3 X 4096 unlimited 1954000
1283017 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 2048 unlimited 1989000
1285969 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 1989000
1275270 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 480 unlimited 1989000
1268843 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 960 unlimited 2042000
1285851 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 2 X 2048 unlimited 2042000
1281338 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 960 unlimited 2042000
1266484 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2059000
1287797 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2059000
1286268 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 480 unlimited 2077000
1284923 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2094000
1284074 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 2048 unlimited 2094000
1272417 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 2094000
1148024 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 4096 unlimited 2094000
1283064 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 2 X 6144 unlimited 2130000
1267107 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 2165000
1275041 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 4096 unlimited 2200000
1287616 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 960 unlimited 2235000
1283498 AMD Ryzen 7 PRO 1700X
4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15398 64 2 X 512 unlimited 2235000
1253874 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 480 unlimited 2235000
1284181 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2270000
1283460 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 250 GB

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2270000
1287299 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 2288000
1283404 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 2288000
1268741 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 2306000
1262302 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 2323000
1283412 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 2341000
1230232 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 960 unlimited 2376000
1276861 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 1966 unlimited 2376000
1286249 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 4096 unlimited 2394000
1283441 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 4 X 480 unlimited 2411000
1283469 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 2048 unlimited 2446000
1283933 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 960 unlimited 2482000
1230006 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 2 X 1966 unlimited 2587000
1286266 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 2048 unlimited 2658000
1285667 Intel Xeon E3-1245V2
4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2 6313 32 15 X 4096 unlimited 3291000
1288089 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 4096 unlimited 3326000
1256347 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 4 X 960 unlimited 3397000
1287620 Intel Xeon E5-1650V3
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 128 2 X 2048 unlimited 3432000
1263680 AMD Ryzen Threadripper 2950X
8x RAM 16384 MB DDR4 ECC
1x HDD SATA 12,0 TB Enterprise

AMD Ryzen Threadripper 2950X 30191 128 1 X 12288 unlimited 3555000
1287270 Intel Xeon E5-1650V2
4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 64 10 X 6144 unlimited 3626000
1270140 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 960 GB Datacenter

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 3 X 960 unlimited 3678000
1283005 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 3978000
1277818 Intel Xeon E5-1650V3
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V3 10382 256 2 X 4096 unlimited 3978000
1285668 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4330000
1285670 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4576000
1276069 Intel Xeon E5-1650V2
8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

Intel Xeon E5-1650V2 8977 128 15 X 6144 unlimited 4594000
1283581 AMD EPYC 7401P
6x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 192 2 X 960 unlimited 4629000
1283579 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 2 X 1966 unlimited 4629000
1283757 AMD EPYC 7401P
4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 128 4 X 1966 unlimited 4734000
1283582 AMD EPYC 7401P
6x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 192 4 X 960 unlimited 4928000
1287496 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 3 X 960 unlimited 5157000
1279749 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 1 X 3932 unlimited 5333000
1285912 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 1,92 TB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 2 X 960 unlimited 5438000
1288099 AMD EPYC 7401P
8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 256 2 X 960 unlimited 5597000
1285894 AMD EPYC 7401P
16x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter

AMD EPYC 7401P 23813 512 2 X 960 unlimited 6195000
شناسه محصول مشخصات سخت افزار CPU CPU benchmark RAM HDD ترافیک قیمت (تومان)  
نماد اعتماد الکترونیک