آموزش مدیریت سرور

فوریه 17, 2018
تنظیم ساعت و تاریخ سرور لینوکس

تنظیم ساعت و تاریخ سرور لینوکس

تنظیم ساعت و تاریخ سرور لینوکس چگونه صورت می گیرید ؟ کد های دستوری تنظیم ساعت و تاریخ سرور لینکوس در محیط ssh چیست ؟ تنظیم ساعت و تاریخ سرور لینوکس یکی از مواردی است که شما دوستان می توانید تنها با اجرا چند کد ساده که در این مقاله ارائه می شود آن را انجام دهید . جهت نمایش تاریخ و زمان سرور لینکوس خود کد دستوری زیر را در محیط SSH وارد کنید : پس از وارد کردن کد دستوری بالا زمان و تاریخ سرور لینکوس شما به شکل زیر نمایش داده می شود : همچنین جهت نمایش تاریخ و زمان سرور لینکوس EST خود کد دستوری زیر را در محیط SSH وارد نمایید : پس از اجرا کد دستوری بالا ساعت و تاریخ سرور لینوکس EST به شکل زیر نمایش داده می شود : تنظیم ساعت و تاریخ سرور لینوکس جهت تنظیم تاریخ و ساعت در سرور های لینوکس کد های دستوری زیر را به ترتیب مثال اجرا کنید : فرضا برای تنظیم ساعت ۲ Oct 2017 18:00:00 دستور زیر را با یوزر روت وارد کنید : […]