آدرس : رشت، بخش : مرکزی، شهر: رشت، محله: نیروی دریایی، خیابان شهید علی شریفی محنا، بن بست دوم-بن اول، پلاک: -۲۶٫۰، طبقه: همکف
شماره تماس : ۰۱۳۳۳۳۴۲۸۲۶
شماره تماس – پشتیبانی : ۰۹۱۱۹۳۰۶۳۹۸-۰۹۳۶۳۳۶۲۸۴۹
ابراهیم قلی پور بلسی – مجتبی مهدی پور