وطن دیتا از سال ۱۳۸۹ با هدف ارائه ی خدمات میزبانی وب احداث گردید. ثبت دامین ملی و بین المللی ، میزبانی و طراحی سایت در داخل و خارج از کشور از جمله ی خدمات وطن دیتا می باشد.